Υπηρεσία Δήλωσης Βλαβών

Η Υπηρεσία Δήλωσης Βλαβών, προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Ο.Π.Α., σχετικά με δυσλειτουργίες ή βλάβες που παρατηρούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση των δυσλειτουργιών ή βλαβών που προκύπτουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις όρισε με απόφαση Συγκλήτου μία ομάδα μέριμνας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, συντονίστρια της οποίας είναι η κα Μαρία Καροπούλου.

Για την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας αυτής χρειάζεται η συνδρομή όλων μας, γι' αυτό παρακαλείσθε μόλις εντοπίζετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία να τη δηλώνετε στη σελίδα αυτή. Η υπηρεσία παρέχεται για όλα τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκειμένου να προχωρήσετε στην υποβολή δήλωσης βλάβης, είναι απαραίτητη η αυθεντικοποίησή σας ως χρήστης με βάση το username και το password που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Δικτυακές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, πρόσβαση στο Wireless δίκτυο, VPN, κ.λπ.).Όνομα χρήστη (username):
Κωδικός (password):

© 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ